Got 4907 bytes response, method=default Response decode error Patriotyzm dziś, to troska o rodzinę.

katedra

Patriotyzm dziś, to troska o rodzinę.

Homilia Arcybiskupa Katowickiego
na 3 maja 2013 roku. Katedra.

Ojczyzna, czyli „ziemia ojców” to podstawowy element istnienia każdego narodu. Naszą ojczyzna jest Polska; dziś – w narodowej wspólnocie – obchodzimy uroczystość NM Królowej Polski.
    W przestrzeni liturgii wspominamy dzień 1 kwietnia 1656 roku, kiedy to król Jan Kazimierz, przed obrazem MB Łaskawej we Lwowie złożył insygnia władzy królewskiej i ogłosił Maryję Królową Korony Polskiej.
    Wiemy, że był to znaczący akt, choć realna władza, naznaczona stygmatem ślubów, świadomością duchowej obecności Maryi, pozostawała nadal w rękach Króla.
    Wiemy, że ten ważny w dziejach akt nie przełożył się automatycznie w polityczne, militarne i gospodarcze sukcesy Króla i Polski. Było jednak takie miejsce, gdzie Maryja, niezależnie od losów Ojczyzny, zawsze królowała, a wraz z Nią zwyciężało przywiązanie do Macierzy i Ojczyzny. Tym miejscem była rodzina, gdzie w domu królował obraz Maryi, tej Jasnogórskiej, Piekarskiej czy innej, będący zawsze religijnym i narodowym wyznaniem tożsamości.
W dniu 3 maja 2013 świętujemy kolejny raz uroczystość NMP  Królowej Polski. Gromadzimy się na Jasnej Górze, w katedrach i kościołach, aby odnowić narodowe śluby i modlić się za ojcowiznę, wpisaną w ojczyznę. Ponawiamy królewski gest Jana Kazimierza. Naród jako suweren składa hołd Maryi, swojej Królowej.
Nie czynimy tego oderwani od rzeczywistości. Zawsze w konkretnym kontekście. Trwający roku 2013, został przez papieża Benedykta XVI-go ogłoszony rokiem wiary, w który Pasterze Kościoła w Polsce wpisali jeszcze bardziej konkretne zadanie: być solą ziemi.
A w przestrzeni państwa przeżywamy rok Piotra Skargi, a na poziomie województwa śląskiego rok kard. Augusta Hlonda.
    To okazja, aby sobie przypomnieć poważne przesłania, jakie zostawili nam ci dwaj wybitni rodacy. Ksiądz Piotr Skarga, któremu Sejm Rzeczypospolitej dedykował bieżący rok, zostawił nam dzieło szczególne, kazania sejmowe. Ton wywodów Skargi był profetyczny. Rozpoznanie potencjalnej przyszłości Rzeczypospolitej jakiego dokonał, wskazywało na niezgodę wewnętrzną jako zasadniczą przyczynę przyszłej klęski. Powodem głównym zaś owej wewnętrznej niezgody było rozbicie społeczeństwa na dwa przeciwstawiające się sobie obozy... Pisarz widział też rozpasanie sejmu. Przerażała go …łatwość działania, niefrasobliwość wynikająca z braku profesjonalizmu.
    Na temat Rzeczypospolitej wypowiadał się wielokrotnie kard. August Hlond – najpierw jako pierwszy biskup katowicki a potem Prymas Polski.
    W słowie wygłoszonym w Gnieźnie w 1927r., po otrzymaniu godności kardynalskiej powiedział:
My Polacy powinniśmy zawsze pamiętać, że religia katolicka jest nierozerwalnie złączona z uczuciem miłości do naszej Ojczyzny. Nie wystarczy powiedzieć: jestem dobrym Polakiem, a przy tym być głuchym na odgłos dzwonów kościelnych; nie wystarczy powiedzieć kocham swój kraj, a przy tym patrzeć okiem obojętnym na ten wspaniały przybytek Boży. Kto kraj swój kocha prawdziwie, ten łaczy w swoim sercu te dwa wzniosłe ideały: Bóg i Ojczyzna”.

Bracia i Siostry!
    Jest sprawą oczywistą, że wyżej wymienieni, przypominali również, że ojcowizna i ojczyzna bytują w rodzinie.
     Rodzina w pewnym sensie jest ahistoryczna, bo nie zmienia się; zmienia się świat. Rodzina jest wspólnotą, wzorem i matrycą zawierającą w sobie zalążki wszystkich relacji, określających kształt naszego życia. W rodzinie przychodzimy na świat, odkrywamy wartości; rodzina jest miejscem rodzenia, fundamentem rodziny jest małżeństwo, związek mężczyzny i kobiety. Gościnność jest istotą małżeństwa; przyjazna przestrzeń dla wzrastania dzieci w wolności, miłości i odpowiedzialności; chociaż sens małżeństwa nie wyraża się wyłącznie w zrodzeniu i wychowania potomstwa.
    Rodzina z kilkorgiem dzieci, to prawdziwa szkoła relacji międzyludzkich, umiejętności zawiązywania sojuszu, kierowania zespołem, podejmowania decyzji i wzajemnej odpowiedzialności, zgodnie z zasadą: „kto nie umie słuchać, nie potrafi rządzić”.
    W szerszym znaczeniu rodzina pozwala spoglądać na innych jak na rodaków, a bez myślenia pro-rodzinnego zatracamy także myślenie patriotyczne.  

 


Prev Next »

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media