Got 0 bytes response, method=default Response decode error Inauguracja roku akademickiego w Wydziale Teologicznym UŚ

katedra

Inauguracja roku akademickiego w Wydziale Teologicznym UŚ

IRA 8518Od Eucharystii pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

- Cieszy nas rozwój naszego Wydziału. Na studia stacjonarne teologii przyszło w tym roku więcej studentów i to jest nasza wielka radość - powiedział Dziekan Wydziału Teologicznego ks. Antoni Bartoszek podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego. - Na obecną chwilę mamy o 20 studentów rekrutowanych więcej, niż w roku ubiegłym - dodał,

Uroczystości, które odbyły się w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poprzedziła uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem metropolity górnośląskiego abp Wiktora Skworca. W homilii wskazał na istotną rolę, jaką odgrywa modlitwa w życiu teologa. - Kaplica na Wydziale Teologicznym, to najważniejsza katedra tego wydziału; to z niej naucza Jezus Chrystus, nasz Mistrz i Nauczyciel! Trzeba życzyć / oczekiwać od społeczności akademickiej Wydziału Teologicznego, aby codziennie korzystała z nauk płynących z tej katedry; aby nikt nie przechodził obok niej mimo, jakby zapominając, Kto na tym wydziale jest najważniejszy! - mówił.

Metropolita katowicki odnosząc się do przeżywanego roku duszpasterskiego przypomniał, że zarówno studenci, jak i absolwenci Wydziału Teologicznego mają do spełnienia zadanie „na mocy misji płynącej z przyjęcia sakramentu chrztu świętego”. - Idźcie i głoście! Wszyscy jesteśmy posłani – jak uczniowie z Ewangelii – wszędzie tam, gdzie Jezus sam przyjść zamierza, a wiemy, że zmierzał dotrzeć wszędzie, na cały świat, aż po krańce ziemi! - powiedział wiernym zgromadzonym w krypcie katowickiej katedry.

Hierarcha podczas homilii przybliżył także temat nadchodzącego roku liturgicznego. Zachęcił także społeczność Wydziału Teologicznego, do jego realizacji. Przypomniał, że jego tematyka skupi się wokół osoby Ducha Świętego. - Osoba Ducha Świętego i Jego dary winny być przedmiotem naszej osobistej refleksji i naukowej rekapitulacji - powiedział.

- Kościół jest domem wypełnionym Duchem Świętym. Duch Święty wzywa wszystkie narody do katolickiej jedności ludu Bożego (…). Duch Święty nie wychodzi poza Chrystusa i Kościół, ale przyciąga ludzi do Chrystusa napełniając swoją obecnością dom, w którym przebywają Maryja i Apostołowie, a w następnej kolejności wychodząc na cały świat z Kościoła i poprzez Kościół - dodał.

Uroczystość inauguracji zakończyła się wykładem inauguracyjnym, który wygłosił ks. Antoni Reginek. Nosił on tytuł: „Sapere aude - droga Wydziału Teologicznego ku dojrzałości” - W jakim kierunku, w jaki sposób realizować zadania u progu wieku dojrzałego? - pytał ks. Reginek podczas wykładu odnosząc się do zbliżającego się osiemnastego roku funkcjonowania Wydziału Teologicznego.

Jako odpowiedź wymienił kilka wskazówek, m.in. głęboki szacunek dla mądrości, wypracowanie postawy umiaru i równowagi, zachowanie harmonii oraz jedność w różnorodności.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego kształci studentów na kierunku teologia oraz nauki o rodzinie. Wydział powstał w listopadzie 2000 roku. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego erygowała kanonicznie Wydział Teologiczny 9 sierpnia 2000 roku. Od 2002 r. Wydział ma prawa nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych, a od 2009 r. doktora habilitowanego.

PRZECZYTAJ HOMILIE KS. ARCYBISKUPA

ZOBACZ ZDJĘCIA Z UROCZYSTEJ EUCHARYSTII NA ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO

ZOBACZ ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

ks.sk

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media