Got 0 bytes response, method=default Response decode error Niech Bóg błogosławi czas nowego roku formacji.

katedra

Niech Bóg błogosławi czas nowego roku formacji.

Homilia Arcybiskupa Katowickiego na początek nowego roku formacyjnego WŚSD; 2017.09.30

1. Eucharystią – modlitwą Kościoła - rozpoczynamy nowy rok formacyjny i akademicki w naszym Seminarium Duchownym a w liturgii wspominamy postać św. Hieronima.

Czas nowego roku akademickiego będą wyznaczały zajęcia na WT, które mają swój program wyznaczony Ratio studiorum i rytm życia uniwersytetu, który za niedługo rozpoczyna świętowanie 50-lecia swojej działalności.  

Czas roku formacyjnego rozpoczyna spotkanie z liturgicznym patronem dnia dzisiejszego św. Hieronimem; niech Jego umiłowanie Biblii, będzie dla was wszystkich zachętą do uważnego słuchania Bożego Słowa, a przez to do odkrywania prawdziwego Oblicza Chrystusa i Jego obecności w historii, pogłębienia świadomości naszej przynależności do Niego oraz wspólnoty Kościoła, co ostatecznie jest darem nowego życia w Bogu, zapoczątkowanego w sakramencie chrztu świętego; życia umocnionego sakramentem Ducha Świętego i Eucharystii.

Drodzy!

„Wobec zmieniających się czasów i sposobów myślenia Chrystus pozostaje... niezmienny. Jest zawsze takim, jakim objawił się nam dwa tysiące lat temu. Dlatego właśnie na kartach Nowego Testamentu, a szczególnie Ewangelii, możemy i musimy poznawać Osobę i sposób działania Jezusa z Nazaretu. Nie ulega wątpliwości, że interpretujemy Ewangelie - jak naucza Konstytucja Dei Verbum nr 12 – oświeceni przez tego samego Ducha, który kierował ich redakcją. Duch Święty źródło natchnienia dla hagiografów, jest również natchnieniem nieodzownym dla właściwego odczytania Pisma Świętego…”!

Drodzy Alumni pamiętajcie o tym, kiedy otwieracie Pismo św. aby posilać się natchnionym słowem Boga. 

2. Nowy rok akademicki za niedługo stanie się nowym rokiem duszpasterskim a potem rokiem kalendarzowy. Na ten nowy czas, który przed nami, wspólnota Kościoła w Polsce, przygotowała program duszpasterski, którym społeczność seminaryjna – jako jego integralna część - powinna żyć. Hasłem nowego roku są słowa – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Ta fundamentalna prawda powinna wam ułatwić odkrywanie i poznawanie osoby Ducha Świętego, Jego darów danych wam w sakramencie Bierzmowania, jako wyposażenie na drogę życia; darów tak potrzebnych w realizacji każdego chrześcijańskiego powołania, zwłaszcza powołania do wyłącznej służby Ewangelii.

Proszę Ojców Duchownych naszego SD, aby w ramach konferencji przybliżali wam osobę Ducha Świętego w oparciu o encyklikę Jana Pawła II „Dominum et Vivificantem” (O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata); byście na nowo uświadomili sobie, że Duch Ojca i Syna został dany Kościołowi, że został dany jako Dar każdemu z nas aż do tego stopnia, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego!

Drodzy Bracia!

3. Dziś została nam przypomniana krótka przypowieść, którą Jezus kończy swoją mowę na temat tajemnicy królestwa niebieskiego: podobne jest ono do sieci zarzuconej w morze, która łowi mnóstwo ryb.

W przypowieści o sieci wskazywał Jezus na czasy ostateczne, kiedy to ludzie dobrzy zostaną oddzieleni od złych. Wynika z niej, że dobrzy i źli będą współistnieli w królestwie - czyli w Kościele również - aż do momentu ostatecznego rozdzielenia.

Choć wierzący trudzą się dla królestwa, ostateczne jednak rozdzielenie sprawiedliwych i złych będzie należeć do Boga, którego w przypowieści reprezentują aniołowie. Czyniący zło zostaną osądzeni i doświadczą palącego ognia potępienia (Mt 13,49-50).

W świetle tej przypowieści może zachodzić faktyczna kohabitacja – współzamieszkiwanie – dobrych i złych; a zadaniem sprawiedliwych nie jest eliminacją złych, tylko głoszenie Ewangelii i świadectwo.

Drodzy Bracia!

4. Przytoczone przez Mateusza słowa Jezusa o ojcu rodziny, „który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52), podsumowują naukę zawartą w przypowieściach o królestwie. „Rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52) można rozumieć jako symbol nowego i starego przymierza. Ojciec rodziny właściwie ocenia wartość swoich skarbów zarówno nowych, jak i starych. Podobnie uczony w Piśmie (a więc człowiek wykształcony w sprawach duchowych) powinien właściwie oceniać wartość nauki zarówno nowego, jak i starego przymierza. Jezus nie przyszedł znieść, ale wypełnić Prawo i Proroków (Mt 5,17).

My jesteśmy wezwani do tego, aby stawać się uczniami jego królestwa. Jedynie w taki sposób będziemy mogli stać się mądrymi gospodarzami tego domu, którzy umieją korzystać z wszystkiego, z „rzeczy starych i nowych”, aby nasze życie było piękne i owocne.

Drodzy Moderatorzy i Alumni! 

„Zrozumieliście to wszystko?”, pyta Jezus (Mt 13,51). Uczniowie odpowiedzieli Mu: „Tak”.

Ten, kto mówi „tak”, to deklaruje, że zrozumiał, iż będąc konsekwentnym poświęca wszystko, aby zdobyć królestwo niebieskie; w taki sposób staje się prawdziwym uczniem Chrystusa.

Dzisiaj pytanie „zrozumieliście” Jezus kieruje do każdego z was: „Zrozumieliście to wszystko?” Czy możecie odpowiedzieć pozytywnie; „tak” na Jego pytanie?!

Mam nadzieję, że na finiszu roku formacyjnego i akademickiego pozytywna odpowiedź – co do przyjęcia i zrozumienia intelektem, sercem – objawionej prawdy - wybrzmi głośno i przekonująco.

Niech Bóg błogosławi czas nowego roku formacji. Veni Sancte Spiritus!

 

 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media