Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abyście... mówiąc Ciało Chrystusa... wskazywali na Jezusa...

katedra

Abyście... mówiąc Ciało Chrystusa... wskazywali na Jezusa...

Abyście... mówiąc Ciało Chrystusa... wskazywali na Jezusa...

Homilia Arcybiskupa Katowickiego. WSD 2016.12.17

 

1. Na 17 dzień miesiąca grudnia br. liturgia Kościoła przewidziała do czytania fragment z Księgi Rodzaju, z którego dowiadujemy się, że tuż przed swoją śmiercią, a wiemy, że przed śmiercią człowiek wypowiada słowa najważniejsze, Jakub/Izrael zgromadził swoich dwunastu synów i błogosławił każdego z osobna wypowiadając proroctwa dotyczące przyszłości swoich potomków. Błogosławieństwo dla Judy brzmiało:

Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów! Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon! Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny - któż się ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!

Skuteczność tego błogosławieństwa potwierdza fakt, że pokoleniu Judy przypadła część południowa Ziemi Obiecanej – z głównym miastem – Jerozolimą. Z pokolenia Judy pochodzili królowie: Dawid i Salomon. Następujące później wypadki historyczne, wojny i przesiedlenia doprowadziły do tego, że to w pokoleniu Judy Żydzi dopatrywali się ratunku dla jedności kraju. Nade wszystko zapowiedzi Proroków, utrwaliły ścisłą zależność między Pomazańcem a pokoleniem Judy.

         Bracia i Siostry!

2. Jezus pochodził z pokolenia Judy i dlatego proroctwo Jakuba, które zapowiadało zwycięstwo i potęgę Judy przypisano jego osobie. Na uzasadnienie dzisiejsza Ewangelia przytacza genealogię, rodowód Jezusa Chrystusa. W całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

A po Chrystusie kolejne pokolenia, do których my również należymy; pokolenia, które żyły na tej ziemi, jak i my żyjemy; ludzie z imienia i nazwiska; ludzie obdarzeni ludzką godnością. Żyli na ziemi ludzie prawi i święci; ludzie grzeszni i źli.

         Drodzy Alumni!

Tym co nas wyróżnia spośród mieszkańców ziemi jest nasz związek z Jezusem Chrystusem a przez niego z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym.

To w imię Trójcy Przenajświętszej zostaliśmy ochrzczeni i wprowadzenie do wspólnoty Kościoła. To w imię Trójcy Świętej byliśmy i jesteśmy błogosławieni przez rodziców i duszpasterzy..

         Drodzy Kandydaci do Akolitatu!

3. Da Bóg, a za niedługo na drogę do Chrystusowego kapłaństwa pobłogosławią wam wasi rodzice i wasz biskup..

W książce – „Duch liturgii” – pięknie o błogosławieństwie pisał kardynał Ratzinger, kiedy wspomniał błogosławiących mu rodziców kiedy opuszczał rodzinny dom. Ich błogosławieństwo było dla niego strefą bezpieczeństwa..

Za chwilę również otrzymacie błogosławieństwo na drogę do diakonatu i prezbiteratu, do którego zbliża was przyjęcie posługi akolitatu. Jest to wyraźne zbliżenie się do Jezusa Eucharystycznego.

Akolita - to chrześcijanin, który z mandatu Kościoła mówi „Ciało Chrystusa” i udziela Go wiernym w Komunii świętej. Jako akolici staniecie się nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej. A udzielając jej będzie niejako świadkami wiary wyznawanej słowem: Amen.

Służyć zatem będziecie zjednoczeniu człowieka z Chrystusem. Albowiem jedność ta dokonuje się tutaj na ziemi w sposób najpełniejszy właśnie w momencie wyznania wiary i przyjęcia Komunii świętej. Sam Jezus o tym zaświadczył, mówiąc: „Kto spożywa moje Ciało (..), trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56).

Służyć też będziecie lepszemu poznaniu przez wiarę Chrystusa. Trzeba bowiem pamiętać, że w języku biblijnym określenie „ciało” odnosi się nie tylko do fizjonomii, do elementu składowego człowieka, ale do całego jego życia.

„Ciało Chrystusa” znaczy tyle, co życie Chrystusa. Ile razy więc będziecie mówić „Ciało Chrystusa”, tyle razy wskazywać będziecie na życie Jezusa, zarówno na Jego ziemskie życie, jak i na życie w ciele uwielbionym, zmartwychwstałym. Będziecie ukazywać i przekazywać życie Chrystusa!

Tak oto sam Jezus Chrystus powierzy Wam siebie, złoży swoje Ciało w Wasze ręce, abyście Je przekazywali innym. Wykonujcie to zadanie odpowiedzialnie, godnie i sami powierzajcie się Chrystusowi.

Umożliwiając innym przeżywać komunię/zjednoczenie z Ciałem Jezusa, sami najpierw musicie żyć w tej komunii i dążyć do takiego zjednoczenia, o jakim pisał Apostoł Narodów:

„Teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).

Oby więc posługa akolity zaowocowała w twoim/ waszym życiu większą zażyłością z Chrystusem Eucharystycznym. Duchową bliskością z tym, który Jest i Który przychodzi. 

Bracia!

I jeszcze myśl ostatnia. W dzisiejszej Ewangelii miedzy imionami pokoleń izraelskich dominuje jedno słowo: był..

Każdy ze wspominanych był na tej ziemi. Kiedyś to słowo – czas przeszły od czasownika być – będzie się odnosiło do każdego z nas.. Powiedzą był..; był akolitą, diakonem, prezbiterem, biskupem..

Wykonywanie posług i kapłaństwa skończą się wraz z finałem adwentu naszego życia. Wtedy żywi – powiedzą był i z bogatego zbioru przymiotników dołączą kilka, aby nas jakoś dookreślić.  

Wtedy już na te dookreślenia i oceny będziemy obojętni, my doświadczymy ostatecznej sprawiedliwości i miłosierdzia; zobaczmy Boga twarzą w twarz; Tego, który jest Miłością; Tego, któremu służyliśmy...

Drodzy Bracia!

Bądźmy na co dzień, dopóki trwa adwent naszego życia w Jego służbie; wskazujmy na Jezusa Chrystusa, budujmy z miłością Ciało Chrystusa – Jego Kościół - pamiętając, że dzisiaj rozstrzyga się nasze jutro doczesne i wieczne, które będzie kresem naszego adwentu.

Podobnie jak Jakub – z I czytania – wypowiadam nad każdym z was – słowa błogosławieństwa! Niech będzie dla każdego z was bezpieczną strefą w drodze do diakonatu i prezbiteratu; przede wszystkim w czasie pełnienia posługi akolity, abyście wiarygodnie, całym sobą – mówiąc Ciało Chrystusa – wskazywali na Jezusa, zwanego Chrystusem; na Jedynego Zbawiciela Człowieka. Amen. 

 

 

 

 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media