Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Pozwólcie się.. zidentyfikować.. jako ludzie Jezusa, świadkowie Jego miłości i miłosierdzia!

katedra

Abp Skworc: Pozwólcie się.. zidentyfikować.. jako ludzie Jezusa, świadkowie Jego miłości i miłosierdzia!

1.    Witam was serdecznie w katedralnym Kościele na SDM.. Witam was po imieniu nadanym każdemu z was na chrzcie świętym..
Drodzy, na początku liturgii Niedzieli Palmowej wysłuchaliśmy relacji o wjeździe Jezusa do Jerozolimy a przed chwilą kronikarskiego opisu Męki Pańskiej.
 Słowo Boże ma tę moc, że jest nam współczesne, że wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat właśnie się dzieją, bo lituria je uobecnia, a my w nich uczestniczymy.
Idźmy z Jezusem towarzysząc Mu w Jego ostatniej drodze na tej ziemi. To jest zresztą nasz życiowy cel – iść za Panem konsekwentnie a On zaprasza, aby iść za Nim podejmując swój krzyż. Idźmy – zatrzymując się jakby na trzech scenach..
2.    Widzimy siebie w tłumie wiwatujących na cześć Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy.. I chociaż to wydarzenie rozpoczyna Pasyjny Tydzień, bo związany z męką śmiercią i zmartwychwstaniem, to jest to również Tydzień Królewski.
W Niedzielę Palmową.. Jezus, jako król żydowski, potomek Dawida, dokonuje uroczystego wjazdu do Królewskiego Miasta Jeruzalem.
Drodzy – w naszej wspólnocie musimy sobie zadać pytanie – czy w tych wydarzeniach brała udział młodzież? Na pewno była w grupie „mnóstwa uczniów”, którzy wielbili Boga za wszystkie znaki i cuda zdziałane przez Jezusa, które widzieli.
Entuzjazm wiary w Jezusa przekłada się w śpiew i spontaniczne działanie: słali na drodze swoje płaszcze i wołali
„Błogosławiony Król.., który przychodzi w imię Pańskie. W tym ewangelicznym opisie wyczuwa się radość z doświadczenia bliskości”. A zatem punkt dla młodzieży!
3.    Wysłuchaliśmy też opisu cierpień Jezusa na drodze krzyżowej. W Wielki Piątek umrze za nasze grzechy na krzyżu, jako król żydowski, o czym poświadczył rzymski urzędnik. A krzyż stanie się ceną zbawienia i bramą miłosierdzia.
Czy na drodze krzyżowej była młodzież? Z pewnością. A reprezentantką młodzieży Weronika. Tradycja mówi o jej młodości, odwadze. Widząc skazańca pomaga, reaguje i podejmuje gest solidarności i miłosierdzia; ociera twarz i za ten czyn zostaje wynagrodzona, na chuście pozostaje odbicie twarzy Skazańca.
Drodzy! Zapamiętajcie ten gest odważnej Weroniki; można go zaliczyć do uczynków miłosierdzia; niech będzie i dla was inspiracją.
4.    Kończy się droga krzyżowa, odliczana spotkaniami, stacjami, upadkami; także ważnym dialogiem z Piłatem – na jego pytanie – czy Ty jesteś królem żydowskim – Jezus odpowiedział – tak, Ja nim jestem! Wreszcie Jezus w koronie z ciernia na głowie, stanął na; na wzgórzu górującym nad Jerozolimą, gdzie dokonywano egzekucji.
Świadkiem straszliwej egzekucji i śmierci był młody Jan, umiłowany uczeń. Możemy go uznać za reprezentanta młodzieży. Pokonał strach i stanął pod krzyżem, na którym Piłat polecił umieści napis: Jezus z Nazaretu Król Żydowski.
Drodzy!
Młodość jest wierna i odważna, czasem ekstremalnie ryzykuje. Także postawa Jana zostaje również wynagrodzona. To z wysokości krzyża Jan usłyszał: Oto matka Twoja! Otrzymał dar najbardziej kochanej i kochającej osoby. Dziś z wysokości krzyża Jezus mówi!  Oto Matka Twoja!
Drodzy!
A jako Zmartwychwstały – na wzgórzu w Galilei - Jezus ogłosił swoją uniwersalną władzę królewską.. „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”(Mt 28,18,nn). Świadkiem tego wydarzenia też był młody Jan, który dożył sędziwego wieku po to, by do końca świadczyć o Jezusie.
5.    I kiedy dziś my odnajdujemy się na szlaku wydarzeń Wielkiego Tygodnia, Tygodnia Królewskiego; na drodze krzyżowej, która jest szlakiem Bożego miłosierdzia, warto pamiętać, że każdy z was może być jego świadkiem!
Przygotowując się do Wigilii Paschalnej i ŚDM sami przejdźcie przez bramę miłosierdzia i bądźcie miłosierni, także względem samych siebie, by nie dźwigać ciężaru grzechów, które krzyż niesiony przez Jezusa z Nazaretu – przeważył ostatecznie nasze losy w stronę Bożego miłosierdzia, życia i zmartwychwstania.
Idźcie, jako Kościół Młodych i głoście w roku miłosierdzia orędzie zwycięskiego Króla:
«Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5,7).
Pamiętajcie, historia zbawienia (historia miłosierdzia) toczy się w każdym pokoleniu! Pozwólcie się w tej historii zidentyfikować – jak Weronika i Jan – jako ludzie Jezusa, świadkowie Jego miłości i miłosierdzia, na miarę Tego, który do końca nas umiłował i życie swoje dał.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media