Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Niech On zwycięża w nas i przez nas, swoim miłosierdziem!

katedra

Abp Skworc: Niech On zwycięża w nas i przez nas, swoim miłosierdziem!

1. Przeżywamy wigilię Niedzieli Palmowej, rozpoczynającej Wielki Tydzień. Na ten dzień, „na Palmową” przygotowuje się chrześcijanin i świat stroi się w rozmaity sposób. Powiedzmy o tym słowami poetów..
Najczyściej, bo w białe bazie ubierają się krzaczaste wierzby...
Niżej białe zawilce skromnie schylają białe główki w pokłonie obok żółtych jak wielkanocne pisklęta pierwiosnków.
I ptaki ożywają „na Palmową” czyszcząc pióra i składając pomału wiosenne pieśni o życiu, które zmienia się, ale się nie kończy.
Nieszporami rozpoczyna się Wielki Tydzień, Tydzień Królewski.
A jak Palmową Niedzielę widzi góral?

A palmami powiewają drzewa,
Koś na palmie bogobojnie śpiewa.
Dzieci niosą na niedzielę palmy,
Swe hosanna wyśpiewuje halny.

Wzdłuż potoka u Dzikiej Doliny,
Po góralsku ubrane dziewczyny,
Powitania w ręku palmy niosą,
Zapłakane pierwszą wiosny rosą.

Barwy fiolet na krokusach, cieniu,
Czas pokutny na płatkach w westchnieniu.
Zapatrzone w podniebne baranki,
Zasłuchane w halny refren Halki.

Hej hosanna, płynie ku niebiosom,
Smyczki wodzą, górskim silnym głosom.
Uwielbiamy, by jutro Cię zdradzić,
Nie możemy nic biedni poradzić.

To dla Ciebie biją ranne dzwony,
W Twym misterium będziesz powtórzony.
By na drodze uwielbienia, chwały,
Świat zobaczył jak człowiek jest mały.
(Józef Bieniecki, Tatry – Niedziela Palmowa)
    
    Bracia i Siostry!

2. Uwielbiamy, by jutro Cię zdradzić…
Bolesne to słowa, które stawiają nas obok wiwatujących na cześć Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy, a po kilku dniach skandujących „Ukrzyżuj Go!”.
Słowo Boże ma tę moc, że jest nam współczesne, że wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat właśnie się dzieją, bo lituria je uobecnia a my w nich uczestniczymy.
Mamy jednak nad mieszkańcami Jerozolimy tę przewagę, że nie musimy zdradzić – tu przyszłość jest otwarta, choć biało – czarna; czasem w szarość przechodzi.
Mamy szansę wybrać Jezusa i konsekwentnie za Nim iść – jak Maryja, Maria Magdalena czy św. Jan.

Na drodze uwielbienia, chwały,
Świat zobaczył jak człowiek jest mały…

To kolejne słowa z cytowanego wiersza, które z jednej strony opisują i przypominają nam stan naszej egzystencji po grzechu pierworodnym, z drugiej ukazują wartość modlitwy uwielbienia.
Ona bowiem potrafi uświadomić nam, kim jesteśmy wobec tajemnicy Boga. Co prawda, trudno ją odkryć, kiedy się czyta tekst Izajasza o Słudze Pańskim, o Kimś odartym, obnażonym, umęczonym, ale mimo to – wpatrując się w Jezusa – możemy spotkać się z misterium, które nas przerasta i wzbudza bojaźń. Oby synowską, dziecięcą, czyli pełną czci i uwielbienia, i pragnienia, by Boga, który tak się daje w człowiecze ręce nie zdradzić.
Jeszcze mamy kilka dni, żeby uwolnić serca od złych przywiązań, jak to często śpiewał kapłan w wielkopostnej prefacji.
Drodzy!
3. Przed-wielkanocny czas jest w naszej tradycji czasem czyszczenia i sprzątania, stąd przysłowiowy judasz ze śmieci, palony w Wielkim Tygodniu…
W kościołach ten okres czyszczenia łatwo związać z konfesjonałami i kolejkami ludzi oczekujących na spowiedź; na miłosierdzie, na pojednanie!

Pisał Ernest Bryll…

Wielkanocne porządki trzeba zaczynać
Od piwnicy ponoć. Dawno nie byliśmy
A tam może prawdziwa przyczyna:
- Pucujemy dom a nie jest czysty…

Więc, skończyliśmy czyścić
Najpłytsze piwnice
Nie grożą niczym
No, może zawstydzeniem za to zagracenie:
Coś kupiliśmy kiedyś pono w dobrej cenie
Było zdrowo i miło a jakoś przegniło
Ale mówiąc szczerze aż trudno uwierzyć
Jak łatwo się sczyściło

Najpierw to co piwniczne i suterenowe
Potem łóżkowe, powszednie, kuchenne
Są też wypucowane miejsca niecodzienne
Jak na przykład sumienie – sumiennie

Gorzej z przemienieniem. Kto się zmienił?
Choć użyliśmy środków najmodniejszych

Wielkanocne porządki znowu nie gotowe
Kto da radę zaczynać od nowa?

Wielkanocne porządki trzeba zaczynać od piwnic… A my powiedzielibyśmy, że od samej głębi naszego sumienia, tak by całe zwróciło się ku światłu prawdy, co wyzwala. Tylko tak możemy w pełni Boga uwielbiać i Go nie zdradzić.
Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem, a w tym świętym czasie pragnie abyśmy z tego daru obficie skorzystali, zwłaszcza w tym roku amnestii – jak to papież Franciszek nazwał Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Owszem, trzeba zgiąć kolana, zawstydzić się, zarumienić, nawet pragnąć zapaść się pod ziemię – i powstać z rozgrzeszonym sercem, napełnionym nową mocą, by iść prosto przez życie.
Nie lękajmy się upokorzenia, które jest bramą do przebaczenia! Przejdźmy przez bramę miłosierdzia i bądźmy miłosierni także względem samych siebie, by nie dźwigać ciężarów, które krzyż – na plecach Jezusa z Nazaretu – przeważa w rzeczywistość Bożego miłosierdzia i zmartwychwstania.   
Drodzy!
Zanim Jezus posłał uczniów po osiołka, aby iść do Jerozolimy, usunął się z apostołami na miejsce ustronne, zaciszne, by odprawić swoiste rekolekcje przed męką. Było to w Efraim, w miejscu gdzie Jan udzielał chrztu…
Pójdźmy i my za Jezusem towarzysząc Mu w Jego ostatniej drodze na tej ziemi. To jest zresztą nasz cel życiowy – iść za Panem konsekwentnie a On zaprasza, aby iść za Nim podejmując swój krzyż.
Idziemy w tym samym kierunku co On.
Rozpoczyna się Wielki Tydzień.. Tydzień Królewski..
W Niedzielę Palmową.. Jezus, jako król żydowski, potomek Dawida, dokonuje swoistego ingresu do Królewskiego Miasta Jeruzalem.
W Wielki Piątek umrze za nasze grzechy na krzyżu, jako król żydowski, o czym poświadczył rzymski urzędnik..
A jako Zmartwychwstały ogłosi swoją uniwersalną władzę królewską.. „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”(Mt 28,18,nn)  
Bracia i Siostry!
Idźmy z Jezusem w czas Wielkiego, Królewskiego Tygodnia! Niech On zwycięża w nas i przez nas, swoim miłosierdziem. Amen.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media