Got 0 bytes response, method=default Response decode error Niedziela Palmowa 2013

katedra

Niedziela Palmowa 2013

Myśli do Słowa Arcybiskupa Katowickiego
do młodzieży w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach

Niedziela Palmowa 24.03.2013

Drodzy Młodzi Chrześcijanie!

1.    Dziś Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – i Światowy Dzień Młodzieży – przeżywany w wielu katedrach na całym świecie!
Witam Was bardzo serdecznie w katowickiej katedrze, której patronuje Chrystus Król.
Dziękuję wam za przybycie – mimo mrozu – jesteście – więc was wszystkich serdecznie i ciepło pozdrawiam i witam – szczególnie młodzież z KSM-u; z Ruchu Światło-Życie; studentów i maturzystów!  
2.    Hasłem tegorocznego Dnia Młodzieży są słowa:
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody! (por. Mt 28,19). To misyjne polecenie Chrystusa. Poprzedziła je droga krzyżowa Jezusa.
Przed chwilą wysłuchaliśmy jej opisu w relacji ewangelisty Łukasza. Szliśmy za Jezusem – próbując się odnaleźć w postaciach, które opowiedziały się po stronie Jezusa i Go wspierały.
Należał do nich na pewno Piotr, co prawda zdradził Jezusa, ale zrozumiał swój błąd i opłakiwał go – jak mówi tradycja do końca swego życia.
Był Dobry Łotr, który wziął Jezusa w obronę i usłyszał krzepiące słowa – jeszcze dziś będziesz ze mną w raju!
Były pod krzyżem kobiety – przede wszystkim Matka Jezusa, Maryja, która stała obok krzyża a potem wzięła ciało zmarłego Syna w ramiona.
I był młody apostoł Jan – wam pewnie wiekiem najbliższy – umiłowany uczeń. Był odważny, bo młodość bywa odważna.
3.    Tuż przed swoim Wniebowstąpieniem Jezus wydaje uczniom ostatni nakaz: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego!
    Ten nakaz był i jest wykonywany przez uczniów Chrystusa. Głosicieli Dobrej Nowiny o Jezusie nazywamy misjonarzami. Od słowa – missio – posłanie; misjonarz to posłany.
    Z naszego kraju, albo raczej – Kościół w Polsce – ciągle wysyła misjonarzy. Aktualnie w 94 krajach świata jest 2200 misjonarzy – księży, sióstr zakonnych i wiernych świeckich, także wielu młodych wolontariuszy. Wszyscy oni głoszą Ewangelię i w imię Chrystusa – pomagają ucząc i lecząc, bo przy każdej misyjnej stacji jest szkoła i punkt pomocy medycznej, czy nawet szpitale.
    Moi Drodzy!
Na misje się nie wyjeżdża; na misje jest się posłanym, a ten który posyła – ma obowiązek pamiętać o posłanym.
    Pierwszą formą pamięci jest modlitwa i o nią was proszę, abyście pamiętali o misjonarzach z naszego Kościoła, którzy ofiarnie służą sprawie Ewangelii aż do męczeństwa; dlatego dziś pamiętamy o wszystkich misjonarzach męczennikach.
4.    Drodzy Moi!
    Ale misje są nie tylko – tam gdzieś daleko – w Azji, Ameryce Południowej czy w Afryce, bo nie głosimy Ewangelii kontynentom, tylko ludziom. A wszędzie są ludzie nie znający Chrystusa, czy też tacy, którzy przy Jego drodze krzyżowej stoją obojętnie, niczym zawiedzeni kibice.
    Także nasz kraj jest krajem misyjnym; i nasze społeczeństwo trzeba na nowo ewangelizować, bo nie brakuje ludzi zdezorientowanych, także wśród młodzieży. Nie wiedzą gdzie Bóg i sens, gdzie dobro i przyszłość, gdzie życie i wieczność.
Nie wiedzą – dlaczego? Może pobłądzili, a może zdradzili? A może nie mają sił, iść za Chrystusem drogą, która może się stać drogą krzyżową?
Tacy są również wśród waszych rówieśników. Wasi koledzy i koleżanki – nastawieni tylko na dziś, na życie bez perspektywy.
Oni bardzo potrzebują Jezusa, który wszystko porządkuje i wyjaśnia. Kto za nim idzie nie błądzi, bo Jezus prowadzi do celu – a przez to życie staje się celowe a nie bezcelowe, czyli bez sensu, bez przyszłości
    Moi drodzy!
    Dziś – bardzo was proszę – abyście usłyszeli słowa Zmartwychwstałego - Idźcie i głoście Ewangelię!
    Jej losy składam w wasze młode serca, z nadzieją, że prawdę o Jezusie przyjmiecie a potem powiecie o Nim innym, waszym rówieśnikom.
    Pamiętajcie, jesteście posłani na drogi krzyżowe ludzi i powiedzcie im, że w towarzystwie Jezusa idzie się raźniej, bezpieczniej i sensowniej.
    Pamiętajcie, że podobnie jak młody Jan apostoł – jesteście umiłowanymi uczniami i uczennicami Jezusa.
I na koniec – 4 zwrotka z hymnu Światowego Dnia Młodzieży – Rio – 2013. "Nadzieja poranka" (oficjalne tłumaczenie)

4. Odpowiadając na Twe wezwanie: "Idźcie i czyńcie, pośród narodów, nowy lud Boży, w jedności wiary, by serca swe oddali Mi!" Głosimy wszystkim Twą Ewangelię, by przemieniony był każdy z nas, by stary człowiek mógł stać się nowym. Oto nadchodzi już nowy świat!

Refren:
Chrystus nas zaprasza: "Przyjdźcie, przyjaciele!"
Chrystus nas posyła:
"Bądźcie misjonarzami!"

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media