Got 0 bytes response, method=default Response decode error Słowo Arcybiskupa Katowickiego

katedra

Słowo Arcybiskupa Katowickiego

przy okazji otwarcia Galerii Śląskiej Sztuki Sakralnej
Katowice, Muzeum Śląskie 2015.12.20

Pani Dyrektor!
Szanowni Państwo!

Chwila jest niewątpliwie historyczna. Po wielu dziesięcioleciach realizują się plany związane z eksponowaniem w Muzeum Śląskim obiektów sztuki sakralnej z terenu Górnego Śląska. Pierwotnie eksponaty te miały się znaleźć w Muzeum Śląskim w Katowicach już w okresie międzywojennym. Sporządzono stosowne umowy o depozycie i eksponaty zostały przekazane do Muzeum.
    Niestety noc hitlerowskiej okupacji uderzyła na Górnym Śląsku nie tylko w ludzi; także w kulturę i dlatego Muzeum Śląskie zostało zburzone (nie zostały nawet fundamenty!) a eksponaty przekazano do niemieckiego Muzeum w Bytomiu, gdzie w jego piwnicach przetrwały czas okupacji i cały okres PRL-u.
Dopiero w roku 1980 – dzięki Solidarności – i energicznym zabiegom ówczesnego biskupa katowickiego Herberta Bednorza, mogliśmy je odzyskać. Wszystkie eksponaty będące własnością diecezji katowickiej, a zalegały, jako depozyt w magazynach Muzeum w Bytomi zostały diecezji katowickiej, jako formalnemu właścicielowi zwrócone. Szczególne zasługi w tym odnajdywaniu i odzyskaniu eksponatów miała pani śp. Helena Król. Prostą konsekwencją tego faktu było urządzenie w 1983 r. w odzyskanym skrzydle Kurii Metropolitalnej Muzeum Diecezjalnego. Jego pierwszymi dyrektorami byli: ks. Józef Pawliczek, a po nim ks. dr Jerzy Myszor.    
    Kiedy w III Rzeczypospolitej realizowano projekt Muzeum Śląskiego w Katowicach (otwarte 2015), sprawa eksponowania w nim zabytków sztuki sakralnej powróciła. Po rozmowach z Urzędem Wojewódzkim, po podpisaniu stosownej umowy o depozycie cenne eksponaty z Muzeum Archidiecezjalnego zostały komisyjnie przekazane, a dziś w Muzeum Śląskim inaugurowana jest ich stała ekspozycja.
    Szanowni Państwo!
    Kiedy dziś wzmacniamy tożsamość regionu, to trzeba również działań w przestrzeni historii i kultury. I z tej perspektywy patrzę na ten konieczny - w mojej ocenie gest kontynuacji - wzbogacenia zbiorów Muzeum Śląskiego o eksponaty sztuki sakralnej, przede wszystkim malarstwa i rzeźby gotyckiej. Ten fakt pokazuje, iż historię Górnego Śląska spostrzegamy integralnie, co jest niezwykle ważne, kiedy zachodzą procesy odcinania się czy zapominania przeszłości a nawet kwestionowania korzeni europejskiej cywilizacji.
    A eksponaty przemawiają – nie tylko formą, ale i treścią; mówią nie tylko o twórcach – często anonimowych, czy o mecenasach sztuki i kultury. Przypominają i przekazują też prawdę, którą komunikować miały każdemu, kto na nie patrzy. Ostatecznie świadczą o Prawdzie, której imię zapisujemy z dużej litery.
Znany filozof Leszek Kołakowski w słynnym eseju apologetycznym i sceptycznym (sceptycznym, co do losów cywilizacji europejskiej) „Jezus ośmieszony” stwierdza, że przesłanie ewangelii jest wewnątrz naszej cywilizacji; a w obrębie samej kultury istnieje samoistna, nie-teologiczna wiara w Jezusa Chrystusa, dlatego też powinien być obecny i funkcjonować w przestrzeni publicznej.
Taką przestrzenią jest niewątpliwie muzeum, placówka kultury, pozwalająca spojrzeć poza kulisy codzienności, pozwalająca dojrzeć korzenie, z których wyrastamy, uświadamiając, że z tego historycznego, muzealnego wczoraj jest nasze dziś; nasze dzisiejsze być!
    Szanowni Państwo!
Chrześcijaństwo nie tylko w Polsce stało się kulturą, czego doświadczamy szczególnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Doświadczamy różnych jego emanacji, jak choćby muzyka (kolędy), architektura, malarstwo i rzeźba. Dziś Muzeum Śląskie w Katowicach, jako instytucją kultury, zostaje wzbogacone o ten jej ważny, kulturotwórczy aspekt.
    To również przykład współpracy państwa i Kościoła dla dobra społeczeństwa, które tak naprawdę mocne jest tylko kulturą, o czym nas przekonuje istnienie narodu bez własnej państwowości.
    A zatem – niech w kulturze i poprzez kulturę, a na jej służbie są muzea, buduje się mocna tożsamość społeczeństwa i naszej małej Ojczyzny, co jest szczególnie ważne wobec lokalnych i globalnych, a nawet cywilizacyjnych zagrożeń.
                                    
Szczęść Boże!

+Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki

Katowice,2015.12.20

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media