Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: SOLI DEO HONOR ET GLORIA!

katedra

Abp Skworc: SOLI DEO HONOR ET GLORIA!

Słowo Wstępne wygłoszone podczas Uroczystości Chrystusa Króla
Katowice, katedra 22.11.2015 r

SOLI DEO HONOR ET GLORIA!

Tymi słowami, z radością i jak najserdeczniej pozdrawiam zgromadzony tu Kościół!

W naszej wspólnocie wiary rozpoczynamy Eucharystię, aby razem z Chrystusem Królem Wszechświata, w Duchu Świętym oddać cześć Bogu Ojcu! Temu, Który był, Który jest, Który przychodzi! Wszechmogący!
W kończącym się Roku Duszpasterskim, w Roku Życia Konsekrowanego, dziękowaliśmy Bogu za 90 lat istnienia naszej śląskiej diecezji. Przy wielu okazjach wspominaliśmy naszych czcigodnych poprzedników, którzy kładli fundamenty i wznosili „Bożą budowlę” naszego lokalnego Kościoła. Na ołtarzu składamy plon minionych 90-ciu lat;
obfity plon modlitwy, pracy, służby i cierpienia wszystkich wiernych, którzy przez kolejne dziesięciolecia budowali Go na mocnym fundamencie wiary i nadziei, miłości i sprawiedliwości społecznej;
składamy bogate owoce świętości beatyfikowanych i kanonizowanych, kandydatów na ołtarze i tych wszystkich, których świętość zna tylko Bóg.
Aktualnie, kontynuacją ofiary i wysiłku codziennej pracy i posługi w archidiecezji jest bogate życie religijne w parafialnych wspólnotach, apostolska aktywność Ruchów i Stowarzyszeń, i II Synod, który dzięki współpracy duchowieństwa i katolickiego laikatu, wszedł w decydującą fazę. Niech to dzieło już dziś i w przyszłości owocuje świadomością odpowiedzialnością za Kościół, i losy ewangelizacji.
Kościół, jako społeczność bosko-ludzka, pragnie dziś złożyć podziękowanie szczególnie zasłużonym w budowaniu Królestwa. Dlatego tuż po zakończonej Eucharystii blisko 100 osób – naszych braci i sióstr – otrzyma medale „Pro Christi regno”. Za wierną służbę Chrystusowi Królowi.  
    Zgromadzeni w pierwszym wieczerniku naszego Kościoła zaśpiewamy na koniec Mszy św. uroczyste TE DEUM LAUDAMUS, bo wiemy, że Soli Deo honor et gloria!
    Niech udział w tej Eucharystii umocni nas wszystkich w wytrwałej służbie dla Królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju aż do dnia, kiedy usłyszmy zaproszenie Sędziego: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.
    SOLI DEO HONOR ET GLORIA! Raz jeszcze tymi słowami pozdrawiam zgromadzony tu Kościół! Witam naszych Gości (bp Wofgang Ipolt – Goerliz i bp Matthias Koenig – Paderborn) i tych, którzy łączą się z nami w modlitwie, dzięki radiowej transmisji. Wszyscy, świadomi naszych zaniedbań, niewierności i grzechów wołajmy do Boga o miłosierdzie dla nas i całej ludzkiej rodziny…

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media