Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Idźmy razem z Maryją w pielgrzymce wiary!

katedra

Abp Skworc: Idźmy razem z Maryją w pielgrzymce wiary!

Pielgrzymka Rybnicka na Jasną Górę
2015-08-01

Umiłowani, Bracia i Siostry!
Drodzy Pielgrzymi!

Jesteście u kresu drogi, w którą wyruszyliście 4 dni temu. Dziś doszliście do naszej Kany, na wesele, na święto. Jednakże tutaj jest coś więcej niż Kana. Tam Chrystus był gościem – tu jest Gospodarzem. Tam przemienił wodę w wino – tu przemienia wino w swoją Krew. Tam przygotował napój, który nie potrafi zaspokoić pragnienia człowieka – tu daje nam napój, który sprawia, że nigdy pragnąć nie będziemy… Tu jest coś więcej niż Kana Galilejska! Tu jest Wieczernik.. Jest z nami Chrystus – nasz Zbawiciel; i Jego Matka. A my jesteśmy podobni do Apostołów – uczniów Pana, którzy widząc cud przemiany, uwierzyli Jezusowi i trwają na modlitwie.
Pielgrzymka, w której uczestniczycie, odbywa się w roku 90-lecia istnienia Kościoła katowickiego. Pielgrzymując dziękowaliście za tę powołaną 90 lat temu cząstkę Kościoła Powszechnego, w którym urzeczywistnia się communio, wspólnota uczniów Chrystusa. Na Jasną Górę nieśliście wiele intencji osobistych i wam powierzonych. Proszono was o modlitwę wstawienniczą, bo pielgrzym może więcej wyjednać. Może uprosić cud przemiany! Pielgrzymując chcieliście wzrastać w wierze, nadziei i miłości. Z tych trzech – jak uczy św. Paweł - największa jest miłość. Drodzy, Bracia i Siostry!
Miłość jest zasadą życia chrześcijańskiego. Najważniejszym jego prawem. Wypełniając przykazanie miłości Boga i bliźniego odpowiadamy na uprzednią miłość Boga – On pierwszy nas umiłował i dał nam zdolność kochania. Rozwijanie tej zdolności prowadzi do naszej wewnętrznej jedności, do tego, że stajemy się w pełni ludźmi. Prawdziwie kocha ten, kto miłuje ciałem i duchem, całym swoim umysłem, sercem, całą swoją osobą. Fałszywe pojmowanie miłości zawsze prowadzi do rozbicia jedności, jaką każdy z nas powinien się stawać. Widać to we współczesnej kulturze masowej, która ubóstwia ciało i z nim jedynie wiąże miłość, co prowadzi do wynaturzenia miłości, a człowieka czyni towarem, rzeczą, przedmiotem na sprzedaż. Prawdziwa miłość rodzi się wtedy, kiedy cały człowiek – i dusza i ciało – staje się darem dla drugiej osoby, bezinteresownym, jak tego chciała od Ruchu Światło-Życie Sługa Boży Franciszek Blachnicki. Istotę miłości i życia chrześcijańskiego ukazał nam ostatecznie Jezus Chrystus, który do końca nas umiłował, aż po krzyż.
Miłość nigdy nie jest łatwą drogą, łagodnym procesem – miłość jest trudnym zadaniem, wymagającym uzdrowień, oczyszczeń, wyrzeczeń, ofiar. Tego doświadczyliście w czasie pielgrzymowania.
Bo pielgrzym to ktoś, kto zostawia wszystko za sobą; zabiera w drogę to, co konieczne i najważniejsze i idzie, świadomy celu. Tak właśnie – z takim wewnętrznym usposobieniem - przez minione dni przemierzaliście kolejne kilometry. Świadomi celu nie zboczyliście z drogi; nie uwiodły was przydrożne reklamy i pokusy. Świadomość zbliżania się do celu była mobilizacją a wola osiągnięcia celu dodawała wam sił i skrzydeł.
To pielgrzymkowe doświadczenie jest bardzo pomocne w życiu, które nie przestaje być pielgrzymką, której ostatecznym celem Bóg, który jest Miłością, Sprawiedliwością i Miłosierdziem.
W dni pielgrzymki dojrzewaliście w miłości, bo pielgrzymka – to również drogą - do odnalezienia siebie – poprzez dar z własnego życia, ofiarowany bezinteresownie drugiemu człowiekowi i Bogu.  
Tak, prawdziwa miłość jest owocem pracy, wychowania, trudu i wysiłku, wyrzeczenia, ofiary, ascezy; świadomości, że jesteśmy pielgrzymami do ojczyzny wiecznej. O świadectwo takiej miłości proszę Was, umiłowani! Bracia i Siostry; Drodzy Pielgrzymi!
Podczas zakończonych dziś rekolekcji w drodze reprezentowaliście Kościół katowicki, dając o Nim świadectwo wobec spotykanych ludzi. Mam nadzieję, że o tym świadectwie nie zapomnicie po powrocie do Waszych rodzin i parafii; że będziecie kochać Kościół angażując się w jego życie, w ramach wspólnot parafialnych, ruchów i stowarzyszeń.
W tym sensie Wasza pielgrzymka się nie kończy i obowiązek dawania świadectwa miłości trwa nadal. Niech Wasze popielgrzymkowe życie będzie znakiem, że pojęliście, czym jest miłość i jakie są jej wymagania.
Kościół – który dziś znosi tak wiele niesprawiedliwych oskarżeń - potrzebuje Waszego świadectwa, ponieważ chce nim promieniować na cały świat, uczestnicząc zawsze z nowym zapałem i entuzjazmem wiary w dziele nowej ewangelizacji, w dziele głoszenia Ewangelii „aż po krańce ziemi”.
W tym duchu prowadzimy prace II Synodu; w tym duchu przygotowujemy się do ŚDM. Jako rodzina diecezjalna chcemy się okazywać – gościnnym domem – otwartym – na każdego pielgrzyma i emigranta. Bracia i Siostry!
Modlę się z wami i za was, aby plon waszego pielgrzymowania był obfity. Niech jego owocem - zwłaszcza w młodych - będą konkretne decyzje pójścia za głosem powołującego Chrystusa, decyzje wyrażenia siebie w darze miłości, urzeczywistnianym w kapłaństwie lub życiu zakonnym.
Modlę się z wami i za was, aby młodzi przygotowywali się do życia w małżeństwie i rodzinie, mając za drogowskaz przykład miłości, dany nam przez Jezusa Chrystusa. By nie eksperymentowali życia w związkach bez Chrystusa; „na próbę’.
Modlę się z wami i za was, za wszystkie małżeństwa i rodziny, aby umacniały się świadomością obecności Jezusa Chrystusa w ich życiu; a Jego łaski wystarcza, aby nosić trudy pielgrzymowania.   Drodzy Pielgrzymi!
W duchu Kany Galilejskiej – przeżyjmy radośnie ten czas Eucharystii – niech Chrystus będzie naszym pokarmem i napojem; naszą radością; niech będzie drogą, prawdą i życiem każdego z nas.
Umocnieni w miłości, która „wszystko znosi, wszystko przetrzyma” idźmy razem z Maryją w pielgrzymce wiary! Amen.  

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media