Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Zmartwychwstanie – to odpowiedź na pytanie o przyszłość.

katedra

Abp Skworc: Zmartwychwstanie – to odpowiedź na pytanie o przyszłość.

Homilia Arcybiskupa Katowickiego
Katowice, katedra: Niedziela Wielkanocna 2015

1. Usłyszeliśmy relację ewangelisty Marka o paschalnych wydarzeniach. Odważne kobiety Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome, nakupiły wonności i udały się do grobu, aby dopełnić obrzędów pogrzebowych Jezusa… Jedno z pytań, które sobie zadawały idąc do miejsca pochówku, zostało zapisane w Ewangelii.. „Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?”…
Ksiądz i wybitny kosmolog zauważył, że „Człowiek jest wynikiem delikatnego zestrojenia wielu kosmicznych parametrów i to właśnie w nim zbiegły się kosmiczne siły, by zrodzić coś tak kunsztownego – i z punktu widzenia energetycznego bilansu tak kosztownego – jak możliwość stawiania pytań”(M.Heller). A może to jedna z definicji człowieka: istota stawiająca pytania..
Kto potrafi formułować pytania, jest równocześnie zdolny do przyjęcia odpowiedzi.. Kobiety z Ewangelii otrzymały odpowiedź jakby na dwóch płaszczyznach – faktów i dodatkowych wyjaśnień.. Kamień został wcześniej odsunięty; – a po wejściu do grobu – ujrzały młodzieńca w białej szacie, który najpierw słowami: „nie bójcie się..” usuwa już nie kamień, a lęk i dodaje: „Nie ma go tu; powstał. Oto miejsce, gdzie Go złożyli..”.
2. Fakt pustego grobu i zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu – o których zgodnie relacjonują Ewangelie - budził i budzi wiele pytań..
To pewnie dlatego, inicjatywę wyjaśnienia zmartwychwstania podejmuje sam Zmartwychwstały. Dwom uczniom idącym do Galilei (do Emaus), odpowiada na pytania i wyjaśnia słowa Proroków, że Jego śmierć nie była bezsensowna… A oczekiwany Mesjasz musiał cierpieć i tak wejść do swojej chwały…
Kolejnych odpowiedzi na pytania dostarczyły następne  chrystofanie – ukazywanie się Zmartwychwstałego tym, którzy znali Go wcześniej…Miejscem tych niezwykłych spotkań był bliski im wszystkim Wieczernik, gdzie Zmartwychwstały upomniał Tomasza, by nie był niedowiarkiem… W odpowiedzi słyszy słowa – „Pan mój i Bóg mój.’. Innym miejscem był brzeg Galilejskiego jeziora, gdzie po cudownym połowie ryb apostoł Piotr usłyszał polecenie: „paś owce moje”.
Tym spotkaniami i rozmowami apostołowie zostali przekonani, że Jezus naprawdę żyje i stali się świadkami tej prawdy… Zrozumieli różnicę miedzy wskrzeszeniem a zmartwychwstaniem, które nie kończy się śmiercią. A jest życiem w odmiennej rzeczywistości, która istnieje poza uwarunkowaniami i kategoriami doczesności.
Tak umocnieni musieli odpowiadać na wiele pytań i wątpliwości zgłaszanych wobec największej tajemnicy naszej wiary...
I udzielali najbardziej przekonywującej odpowiedzi. Było nią męstwo ich wiary w Zmartwychwstałego; męstwo apostołów i chrześcijan, którzy doznając mocy płynącej z wyznawanej wiary, umocnieni Duchem Świętym, całym życiem świadczyli o Jezusie z Nazaretu…Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.
Tak był w starożytności, tak jest dzisiaj wszędzie tam, gdzie chrześcijanie stają przed wyborem – albo wiara w Zmartwychwstałego albo śmierć..
Ku wszystkim egzystencjalnym pytaniom o życie i śmierć, o sens i cierpienie, wychodzi Kościół, jak niegdyś Piotr, który przybył do domu centuriona w Cezarei; wychodzi z orędziem, które zmienia wszystko – Ten, który został zabity, żyje (por. Dz 10,39-40) Zmartwychwstał!
Przez Jego zmartwychwstanie Bóg odpowiedział się radykalnie po stronie życia… Z Nim możemy podążać ku temu, co w górze; ku nieogarnionym umysłem przestrzeniom Bożej miłości, ku przyszłości, którą przygotował Bóg… I nie stawiajmy Bogu ludzkich ograniczeń.. Pozwólmy, aby Bóg mógł nas obdarować życiem bez końca, któremu na imię miłość i Dom Ojca.
Umiłowani!
W duchu wiary płynącej z tej prawdy możemy dziś głosem anioła z ewangelii wzywać: nie bójcie się, zwłaszcza w epoce lęku, depresji a nawet fali samobójstw, kiedy ludzkość zdaje się tańczyć na krawędzi życia i śmierci… Przy życiu nieodpowiedzialnie „manipuluje”, a ze śmiercią „igra” na nieludzkie sposoby składowane w wojskowych arsenałach..    
Nie lękaj się Bracie i Siostro! W zmartwychwstaniu Bóg stanął radykalnie po stronie życia. Żyj zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa i głoś je całemu światu. Mów dziś i zawsze – Chrystus zmartwychwstał..
Bo nadeszła godzina naszego świadectwa, świadectwa uczniów Jezusa żyjących w XXI wieku; nadszedł czas naszych odpowiedzi na pytanie świata o sens, o przyszłość, o nadzieję, o życie…
Bracia i Siostry!
Za chwilę zaśpiewamy: Głosimy śmierć Twoją Panie Jezus, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale..  Niech ta na wskroś wielkanocna deklaracja się przekłada na praktykę naszego życia..
Bądźmy ludźmi Paschy i Wielkanocy.. Przechodzenia ze śmierci od życia.. Co praktycznie oznacza orientowanie siebie i codzienności na Jezusa i Jego Ewangelię.
Żyjmy więc zmartwychwstaniem, czyli nowością życia, które objawił Jezus; nowością dzieci Bożych, dzieci dnia, rodzeństwa Światłości; nowością życia, które nie zna zmierzchu.
Bądźmy świadkami Miłości zmartwychwstałej!
Pamiętajmy – chrześcijanin – to człowiek z przyszłością a jest nią ostatecznie Zmartwychwstały zwycięzca śmierci, piekła i szatana, który jest jedyną, Bożą Odpowiedzią na wszystkie pytania, które może zdać „człowiek z prochu ziemi”; kunsztowny owoc delikatnego zestrojenia wielu kosmicznych parametrów; nad którym Bóg się pochylił i „tchnął w jego nozdrza tchnienie życia”. A Jezus po to przyszedł, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości (por. J 10.10).
Zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu jest potwierdzeniem tej woli i konsekwencji Boga wobec swego stworzenia.
Z tej perspektywy…
Ziemia jest piękna i lżej się żyje
W dolinie nadziei..
Modlitwy są wysłuchiwane..
Bóg mieszka tuż za płotem..
Prasa ani jednym słowem nie wspomina
O budowaniu wieży..
Nóż nie znajduje mordercy..
Śmieje się z Ablem..
W lufach armat
Gołębie wiją gniazda..
Wszystkie drogi są otwarte
W atlasie nie ma granic..
Słowo jest zrozumiałe.
Kto mówi tak myśli tak.
A kocham: znaczy teraz i na wieki.
I gniew się powoli wypala.
Ręka biednego nie jest nigdy bez chleba.
Kule zatrzymywane są w locie.
Przy bramie wieczorem czeka anioł
Nosi zwyczajne imiona
I mówi kiedy umieram:
Powstań!”     (Anonim XX wiek).

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media