Got 0 bytes response, method=default Response decode error Słowo do pielgrzymów w Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej

katedra

W tym roku pielgrzymujemy do Matki Bożej w VI Niedzielę Wielkanocną, w roku duszpasterskim, w którym wyznajemy – „Wierzę w Syna Bożego”, który za nas umarł i zmartwychwstał.
Nasze pielgrzymowanie do Piekar jest dziś aktem dziękczynienia składanym Bogu Miłosiernemu za dar, jakim jest dla nas Jan Paweł II, od 27 kwietnia święty Kościoła…
Jako wieloletni pielgrzym piekarski zostawił on tutaj tak mocne ślady swojej obecności i duchowości maryjnej. Łączył wszystkie elementy tego, co znaczy być pielgrzymem w pełnym tego słowa znaczeniu: filozoficznym, społecznym, kulturowym i religijnym.
Nie obawiał się powtarzać przy wielu okazjach, że przynosząc do Piekar swoje przemyślenia i nauki, sam wiele uczy się od pielgrzymujących do sanktuarium.
Wspomnienia, słuchanie i czekanie najpierw na kardynała Karola Wojtyłę, a potem na słowo Ojca Świętego Jana Pawła II, które towarzyszyły nam przez 40 lat są jak kamyki wielkiej mozaiki, którą dopiero upływ czasu i historyczna perspektywa układa w czytelne wzory.
Byśmy byli w stanie ocenić ich piękno trzeba podjąć osobisty wysiłek porządkowania wrażeń z obecności i nauk, jakich doświadczaliśmy dzięki Janowi Pawłowi II.
Warto zamyślić się nad głównymi wątkami papieskiej, pielgrzymiej katechezy dla Górnego Śląska. W niej zawiera się Jego i nasza pamięć i tożsamość.

I. Najpierw jednak powitajmy wszystkich przybyłych….
Słowa powitania kieruję do Pasterzy Kościoła, którzy modlą się razem z nami: jest wśród nas ks. kard. Zenon Grochowski, Prefekt Watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej, który wygłosi do nas Słowo Boże. Księże Kardynale - Bóg zapłać za dar obecności, za słowo i wszelką życzliwość dla naszego Wydziału Teologicznego, obecnego od 14 lat na Uniwersytecie Śląskim.
Witam kardynała Metropolitę Krakowskiego. W miniony piątek, w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w krakowskich Łagiewnikach poświęciliśmy razem kaplicę Matki Bożej Piekarskiej (jak to było przed rokiem zapowiedziane). Dziękujemy księdzu kardynałowi Stanisławowi za umożliwienie podkreślenia w tak niezwykłej formie związku św. Jana Pawła II a przedtem kardynała Karola Wojtyły z MB Piekarską, którą pozwolił nam nazywać „Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej”.
Witam przybyłych biskupów bpa gliwickiego Jana Kopca oraz biskupów pomocniczych z Bielska – bpa Piotra, z Gliwic – bpa Gerarda, z Opola, bpa Pawła i bpa Rudolfa; ze szczególnym szacunkiem witam biskupów seniorów – Jana Wieczorka z Gliwic, Tadeusza Rakoczego z Bielska- Białej, Stefana Cichego z Legnicy, Władysława Bobowskiego z Tarnowa i naszego arcybiskupa seniora Damiana Zimonia.
Witamy bardzo serdecznie arcybiskupa Ignatiousa Chama, biskupa diecezji Kasama w Zambii i administratora diecezji Mpika, gdzie od dziesiątek lat posługują księża archidiecezji katowickiej – jako misjonarze fidei donum. Razem z nim witam naszych misjonarzy z Kazachstanu, Zambii i Peru. Wasza tu obecność przypomina nam, że Kościół jest misyjny i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dzieło głoszenia Ewangelii. W tym roku po raz pierwszy do Zambii na wakacyjna praktykę misyjną wyjdzie grupa kleryków naszego Seminarium Duchownego w Katowicach, bo każde seminarium jest misyjne...
Pozdrawiam naszych parlamentarzystów – reprezentujących nas w Sejmie i Senacie w Warszawie, i tych, którzy nas reprezentują w Parlamencie Europejskim w Brukseli.
Witam Pana Wojewodę, Marszałka Województwa Śląskiego i Przewodniczącego Sejmiku Samorządowego wraz z Radnymi.
Witam Prezydentów i Burmistrzów Śląskich miast naszej metropolii, zwłaszcza tych, którzy się borykają z poważnymi problemami społecznymi i zdewastowaną infrastrukturą – myślę teraz o bardzo zdegradowanym mieście, jak Bytom; inne miasta naszej aglomeracji też mają kręgi i strefy biedy materialnej oraz duchowej.
Witam Samorządy – reprezentantów miast i gmin, które już po raz siódmy włączają się w Metropolitalne Święto Rodziny. W tym roku odbywa się ono pod hasłem „Rodzina Miłością Wielka”.
Witam Rektorów naszych wyższych uczelni, pracowników naukowych i studentów. Witam wszystkich duszpasterzy, Kapitułę Katedralną Katowicką i Kanoników Kapituł z Tarnowa, księży z instytucji archidiecezji i przedstawicieli Seminarium i WTL UŚ; 18 księży neoprezbiterów. Pozdrawiam szczególnie tych duchownych, którzy na tym wzgórzu już od wczesnych godzin jednoczą was z Bogiem, udzielając sakramentu pokuty.
Serdecznie witam i pozdrawiam nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej oraz przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń. Dostrzegam pielgrzymów, którzy przybyli na rowerach  i motocyklach, zwłaszcza zrzeszonych w klubie „Katolicki Klub Motocyklowy – Soul’s Hunters” z Żor.


Prev Next »

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media