Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Za takim patronem trzeba iść...warto

katedra

Z radością pozdrawiam Rodzinę Szkól Jana Pawła II Archidiecezji Katowickiej.
Spotykamy się w Roku Rodziny, którego hasło brzmi – Rodzina Miłością Wielka. Spotykamy się niejako w przededniu kanonizacji waszego patrona ojca świętego Jana Pawła II.
Fakt, że tu jesteście odczytujemy jako znak przywiązania do osoby patrona, którego sobie obraliście, jako manifestację miłości do osoby Jana Pawła II-go, który przynależy do tej samej rodziny Kościoła, która jest wielka miłością do Chrystusa.
Raz jeszcze wyrażam uznanie i raz jeszcze gratuluję wszystkim społecznościom szkolnym takiego wyboru, co świadczy o tym, że – może nie bez obaw i rozterek – szlachetne wyzwanie.
Nie jest bowiem łatwo iść drogą, jaką szedł przez życie nasz umiłowany papież Jan Paweł II, a przecież wasz wybór – to w praktyce nic innego jak chodzenie Jego śladami; za takim patronem trzeba iść...  
Warto jest iść ta drogą, bo jest to droga, która ukształtowała człowieka szlachetnego i świętego. Człowieka, przed którym z szacunkiem chylili czoła nie tylko katolicy i chrześcijanie. Czynili to także wyznawcy innych religii, nawet niewierzący i nieprzychylnie nastawieni do chrześcijaństwa...
    Jaka zatem była droga Jana Pawła II-go? Na pewno poznawaliście ją przygotowując się do dzisiejszej uroczystości a przede wszystkim do kanonizacji...
Warto zwrócić uwagę na to, co z tej drogi wziąć możemy dla siebie my dzisiaj.
Jan Paweł II – przedtem Karol Wojtyła szedł drogą zachwytu nad światem i drugim człowiekiem. To było zauważalne w zainteresowaniach młodego Karola, najpierw ucznia, potem studenta i kapłana. W polu jego zainteresowań była piłka, był teatr i literatura, były góry, narty, kajaki.
To był też drugi człowiek. Od zawsze miał niezwykły kontakt z dziećmi, z młodzieżą...
Potrafił pochylić się blisko nad cierpiącymi i starszymi; pamiętamy jak w więziennej celi rozmawiał ze swym zamachowcem i mu przebaczył; jak potrafił wyczuć, kto potrzebuje ciepłego słowa, pełnego miłości spojrzenia, przytulenia. To były czytelne znaki pasterskiej miłości, jego wielkiego serca, którym ogarniał cały świat. I dlatego też cały świat – ludzka rodzina- pokochał Jana Pawła II-go – jak ojca. Bo o Bogu można mówić nie tylko słowami, ale i sercem i ludzką wrażliwością.
Niech więc szkoły Jana Pawła II uczą ludzkiej wrażliwości na krzywdę, tej wrażliwości, na którą zawsze jest i będzie zapotrzebowanie. Empatia to również narzędzie ewangelizacji.
    Droga Jana Pawła II-go to była również droga wielkiego zachwytu nad Bogiem i zaufania Bogu. Pójście za głosem powołania i jego życie kapłańskie tak głęboko oddane Bogu są tego potwierdzeniem. Była to autentyczna miłość i zjednoczenie z Chrystusem. Widać to było zwłaszcza, kiedy – w pamiętny dzień 16. X. 1978 r.  kardynał Karol Wojtyła został Papieżem. Od tej chwili nie miał właściwie chwili dla siebie, nawet, kiedy prywatnie wypoczywał, śledziły go obiektywy kamer. Na tysiącach zdjęć, kiedy widać Go zatopionego w modlitwie, sprawującego Eucharystię, odmawiającego różaniec, nie ma ani cienia udawania, znużenia. Jest za to widoczne głębokie zjednoczenie ze swym Mistrzem; zanurzenie w moc Boga. Bez tego zjednoczenia nie byłoby mocy służby i miłości do ludzi.
Droga Jana Pawła II-go, to była też droga pracy. Wielkiej pracy nad sobą. Wystarczy spojrzeć na Jego świadectwa szkolne i gimnazjalne, aby się o tej pracy przekonać. To była też praca fizyczna w kamieniołomach, kiedy musiał zarabiać na chleb, to była też niestrudzona praca duszpasterska na morzach dusz ludzkich. Nie ma sposobu, aby zostać wielkim człowiekiem bez wielkiej pracy.
Warto przypominać – zwłaszcza młodym - że tylko poprzez pracę można stać się prawdziwie wielkim człowiekiem. Niech to będzie praca nad pogłębianiem swej wiedzy, po prostu uczenie się; niech to będzie też praca nad charakterem, nad swymi słabościami, wadami. Młodzi! Wymagajcie od siebie! I czuwajcie nad sobą! Niech to harcerskie i papieskie „czuwaj” będzie dewizą i wspólnoty szkolnej szkól Jana Pawła II.
    Droga Jana Pawła II-go to była też w końcu droga ofiary. Nie była to łatwa droga przez życie. To była droga trudniejsza od naszych dróg. Jako dziecko jeszcze stracił swoja mamę i brata. A potem wojna zabrała mu młodość, kolegów i koleżanki. Musiał przeżywać śmierć swych bliskich, a także cierpienia całego swego narodu. Już jako młody człowiek zupełnie sam – mając jednak świadomość bliskości– Boga Ojca i Maryi – Matki Jezusa. W czasie II wojny światowej ciężko fizycznie. A jako ksiądz i biskup doświadczał wiele zła i szykan ze strony władz.
A w końcu wziął na siebie odpowiedzialność za cały Kościół. I związane z tym obowiązki – setki tysięcy kilometrów w drodze w pielgrzymkach ( to nie były wyprawy turystyczne); całe tomy zapisanych stronic przemówień, encyklik, adhortacji. I tak mało chwil, żeby zaczerpnąć oddechu.
13 maja 1981 r. zamach ludzkiej nienawiści, który dzięki pomocy Maryi nie odebrał Mu życia, ale sprawił wiele bólu... I w końcu to, co my starsi pamiętamy, choroba, starość i cierpienie, które umiał znosić jak święty, w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem i jego krzyżem.
To wszystko jest dla nas nauką. Żeby zebrać plon, należy wpierw zainwestować, a więc coś poświęcić. Poświęcić siły, poświęcić swój czas, siebie... Ale im więcej będziemy inwestować, także w szkole, tym większy plon potem zbierzemy.
    Drodzy Moi! W przeddzień kanonizacji niech nas na nowo zafascynuje nasz patron...
Niech szkoły Jego imienia staną się po kanonizacji miejscem kształtowania młodych na miarę wielkości Jana Pawła II;
Niech absolwenci będą ludźmi o pięknym człowieczeństwie, na miarę waszego Świętego Patrona, do którego odnosimy słowa z dzisiejszej Ewangelii – Ja jestem...
Mówi Jan Paweł II za Jezusem – Ja jestem – jestem z wami – w tajemnicy Eucharystii, w tajemnicy świętych obcowania; w tajemnicy relikwii ..w tajemnicy waszych serc..
    A na koniec jedno ważne zdanie:
Świętość nie oznacza doskonałości według ludzkich kryteriów, jest natomiast radością w wypełnianiu woli Bożej”.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media