Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: abyśmy ukazywali innym... drogę do Sensu, drogę do Boga,

katedra

Umiłowani, Bracia i Siostry! Drodzy Alumni! Drodzy profesorowie i studenci Wydziału Teologicznego!

Narody będą szukały prawdziwego Boga – tak w wielkim skrócie można oddać treść fragmentu z Księgi proroka Zachariasza. Zastanawiające jest jego zakończenie, mówiące, iż dziesięciu mężów ze wszystkich narodów i języków uchwyci się skraju płaszcza człowieka z Judy, mówiąc: „Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg” (Za 8,23). Nasuwają się intrygujące pytanie: Kim jest ów zapowiadany przez Proroka człowiek z Judy? I dlaczego owi mężowie chcą się uchwycić skraju jego płaszcza?
Pytania te znajdują swą odpowiedź w Nowym Testamencie. Człowiekiem z Judy jest Jezus Chrystus. Pochodził bowiem z pokolenia Judy, z rodu króla Dawida. A ludzie rzesze garnęły się do Niego, bo chciały chociaż dotknąć Jego szat; albo znaleźć się w Jego cieniu. Istotnie, Jezus jest Tym, który stał się Emmanuelem, czyli Bogiem z nami. Przyszedł, aby zbawić wszystkich, nie tylko swych rodaków, ale każdego, kto uwierzy i pójdzie za Nim.
Historia Kościoła potwierdza, iż w ciągu dziejów poszły za Chrystusem różne narody i języki, chroniąc się pod płaszczem Jego opieki. Proroctwo Zachariasza wypełniło się. Ale nie do końca.
Wszak ewangelizacja świata nie dobiegła kresu i wciąż aktualne jest wołanie Jezusa: „ Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” ( Mt 4,17) i bardzo osobiste wezwanie: „Ty pójdź za mną”( J 21, 22).
Idąc za głosem powołania, jako ludzie wiary, przychodzimy dziś do Jezusa, aby On nas umocnił i posłał, by uczynił nas niejako swymi posłańcami, aniołami, a anioł znaczy zadanie, misja. Karmimy się dziś słowem Boga i Ciałem Chrystusa na uczcie Pana, by gliniane naczynia naszych serc napełniła moc z wysoka, dzięki której będziemy Chrystusowymi posłańcami do świata, do mieszkańców miast i miasteczek, w których żyje tęsknota za Bogiem.
    Moi Drodzy!
Poszukiwanie Boga, quaerere Deum, stało się korzeniem ludzkiego pragnienia poznania.
Stąd intelekt powinien się spotkać z wiarą, wysiłek człowieka z łaską Boga, aby na tych dwóch skrzydłach poruszać się w gąszczu współczesnego świata, nie tracąc nigdy właściwego kierunku swego życia. Święty Tomasz z Akwinu mówił, że „metą tej drogi jest w istocie kres ludzkiego pragnienia. Otóż człowiek pragnie przede wszystkim dwóch rzeczy: po pierwsze, owego poznania prawdy, które jest właściwe jego naturze. Po drugie, trwania w istnieniu, co jest właściwością wspólną wszystkim rzeczom. W Chrystusie znajduje się jedno i drugie... Jeżeli zatem szukasz, którędy przejść, przyjmij Chrystusa, bo On jest drogą” (Esposizioni su Giovanni, rozdz. 14, lectio 2).
Drodzy, Bracia i Siostry!
Jako społeczność Wydziału Teologicznego bądźcie tymi, którzy ukażą innym, iż nie wystarczy tylko poznać lub trwać. Te dwa fundamentalne ludzkie pragnienia powinny być złączone w jedną tęsknotę, której ostatecznym spełnieniem jest Bóg odnaleziony w Chrystusie.
„Żyjemy w czasach, kiedy nauki doświadczalne zmieniły sposób postrzegania świata, a także sposób, w jaki człowiek pojmuje samego siebie. Różnorakie odkrycia, innowacyjne technologie, które pojawiają się w szybkim tempie, są powodem do uzasadnionej dumy, ale często towarzyszą im niepokojące zjawiska.


Prev Next »

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media